Cambio Mental GNIEWOMIR SKRZYSIŃSKI

(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Krasna 57, 38-420 Korczyna)

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

NIP 6881251916, REGON 180664192.

Adres poczty elektronicznej: kontakt@przyjazne-ukulele.pl.

Nr telefonu komórkowego:  

- zamówienia: 507 108 700

- pomoc w wyborze: 722 416 108